همکاران

تعدادی از همکاران شرکت هورپاد از این قرار هستند:

  • شرکت مهندسین مشاور متراسنگ
  • شرکت مهندسی نسکاپاد
  • شرکت آفیک گروپ (قبرس شمالی)