پروژه ولنجک

پروژه ولنجک


توضیحات پروژه

موضوع قرارداد : احداث پروژه  مسکونی  (۱۳ طبقه)
محل اجرای پروژه : تهران – خیابان ولنجک – خیابان نهم